Sion

¿De qué parte de Euskal Herria eres? 

 

Euskal Herriko zein tokitan bizi zara?


Soy de Bilbao.

Bilbokoa naiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué pintas con el nombre de SION?

Zergatik margotzen duzu SION izenarekin?

Me gustan las letras que asocian mi firma.

Nire sinaduraren letrak gustoko ditudalako.

 

¿Que te motivó para empezar a ser un escritor de graffiti?

Zerk motibatu zintuen graffiti idazlea izateko?

La verdad que empecé acojonado empujado por otro escritor amigo mio y con el tiempo no he parado.

Egia esanda, nire lagun baten eraginagatik hasi nintzen mundu honetan, nahiko beldurtuta hasieran baina, behin konfidantza hartuta, ez naiz inoiz geldirik egon.

 

¿Que tratas de decir con tus graffitis?

Zein da zure graffitien mezua?

Saber que estoy ahí, que la gente sepa que me gusta pintar.

Jakinarazi bertan nagoela, jendeak jakin dezala margotzen gustatzen zaidala.

¿Donde te gusta pintar?

Non gustatzen zaizu margotzea?

Me gusta pintar muros, lo arriesgado más de vez en cuando... cuando estoy inspirado y motivado.

Murruetan margotzea gustoko dut, arriskutsuagoa dena, gutxiagotan... motibatuta eta inspiratuta nagoenean bakarrik.

¿Piensas que la sociedad acepta el graffiti?

Uste duzu gizarteak graffitia onartzen duela?

Yo creo que en general está aceptado a no ser que te vean pintando algo en particular.

Nire ustez, bai, onartzen du, zerbait konkretuki ikusten zaituztenean izan ezik.

 

¿Qué opinas del panorama del graffiti en Euskal Herria?

Zer uste duzu Euskal Herriko graffitiaren egoeraz?

Opino que hay mucho escritor, pero poca unión y mucha crítica.

Nire iritziz idazle asko dauda, baina batasun gutxi eta kritika askorekin.

Y para acabar ¿algo que quieras decir a la gente que esta metida en el mundo del graffiti?

Bukatzeko, zer esan nahi diezu graffitiaren munduan daniltzatenei?

Me gustaría que la gente fuese más abierta y no se criticara tanto entre escritores ya que cada uno tiene su estilo en la forma de pintar y que se respeten las pintadas de los demás que la pintura cuesta sudor.

Gustatuko litzaidake jendea irekiago izatea eta idazleen artean hain kritikoak ez izate, bakoitzak bere estiloa duelako. Besteen margoak errespetatzea, margoek izerdia kostatzen dutelako.

Contacto

Euskal Herria Margotzen euskalherriamargotzen@gmail.com