Noas

¿De que parte de Euskal Herria eres?

Euskal Herriko zein tokitan bizi zara?

De Bilbao. 

Bilbon.

¿Por qué pintas con el nombre de NOAS?

Zergatik margotzen duzu NOAS izenarekin?

El nombre de NOAS me lo cedió un colega que lo firmaba él cuando empezamos a pintar por el barrio cuando éramos unos niños.
Yo anteriormente firmaba "BUNZ".
Me gustaban mucho las letras y al final me lo quede yo sobre el 2005-2006.

Nik lehen BUNZ izenarekin sinatzen nuen, baina gero laguna batek izen hori utzi zidan. Asko gustatzen zitzaidan eta 2005-2006an erabiltzen hasi nintzen.

¿Qué te motivó para empezar a ser un escritor de graffiti?

Zerk motibatu zintuen graffiti idazlea izaten hasteko?

Me motivo los graffitis de "MIO" siempre los veía cuando era un enano y siempre me gustaron. Años después conocimos "LA MECCA" una antigua tienda que había en Bilbao de "hip hop" y nos dijeron que vendían pintura...y ahí me enganché.

Batez ere MIOren graffitiak, txikitatik ikusten nituen eta itzelak ziren. Urte batzuk era gero, LA MECCAn(Bilboko hip hop denda ohi bat) ezagutu genuen elkar eta bertan hasi nuen nire bidea.

 

¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Zeintzuk dirá zure idazlerik gustokoenak?

Mis escritores favoritos... Sofles, MadC, Belin... Tengo muchos.

Asko dira. Sofles, MadC, Belin...

 

¿Dónde te gusta pintar? 

Non gustatzen zaizu idaztea?

Me gusta pintar en sitios tranquilos, donde me pueda tirar un rato con la pieza. No me gusta pintar con prisas...

Leku lasaietan, nire margoari denbora eskaini ahal izateko modukoa. Ez zait bat ere gustatzen presaka margotzea.

¿Cuál es tu estilo?

 Zein da zure estiloa?

¿Mi estilo? No sé ni yo cual es mi estilo. Intento hacer cosas que no veo por ahí.

Nire estiloa? Ez dakit zein den, egia esan. Kaletik ikusten ez dudana egiten saiatzen naiz.

 

¿Qué es lo que más te gusta del graffiti que te hace continuar pintando? 

Zer da graffitiaren mundutik gehien gustatzen zaizuna?

Satisfacción propia, desconectar...

Barneko gustua, deskonektatzea...

Graffiti…¿cantidad o calidad? 

Graffiti, kopurua edo kalitatea?

Calidad sin ninguna duda.Guarrear sabe hacerlo cualquiera. 

Kalitatea inolako zalantzarik gabe. Guarreatzea edozeinek egin dezake.

¿Qué sprays utilizas? 

Zein spray erabiltzen duzu?

Utilizo sprays MONTANA 94 o HARCORE. 

MONTANA 94 edo HARCORE.

¿Cuál es tu crew? ¿Quien la compone?

Zein da zure crew? Nortzuek osatzen dute?

Mi crew de toda la vida ha sido DSK'S pero ya solo quedo yo. Los demás dejaron la pintura.
Tenia otra con un amigo, la PXED, formada y creada por DEVER y por mí, pero actualmente la utiliza FARE y yo a veces firmó algo.
Pero los últimos años en solitario...

Betidanik DSK,s izan da nire crew, baina jadanik ni naiz margotzen jarraitzen fuente bakarra. Beste lagun batekin beste bat neukan, PXED, DEVER eta biok sortutakoa. Hala ere, azkeneko urteetan bakarrikmargotu dut.

Y para acabar ¿Algo que quieras decir?

Bukatzeko, zerbait esateko?

Agradecer a vuestra página lo que estáis haciendo por el graffiti de Euskal Herria.
Y a los que hablan demasiado y se creen los jefes UN SALUDO.
Que sigan en su mundo sin son felices.

Lehenik eta behin, zuei eskerrak ematea Euskal Herriko graffitiagatikegiten ari zaretenagatik. Ta bukatzeko, gehiegi hitz egiten dutenei eta hoberenak direla uste dutenei, agur bero bat. Beraien munduan jarrai daitezela!

Contacto

Euskal Herria Margotzen euskalherriamargotzen@gmail.com